Menu Close

Panchayat Staff

Sr. No Name of the staff Designation Mobile No Photo
1
Shri. Sachin Dhavaskar
V.P.Secretary
9764654739

---

2
Mrs Ujwala A. Gauns
V.P.Clerk
---
---
3
Shri Sanjay S. Sinari
V.P.Peon
---
---
4
Mrs Riya D. Pikulkar
G.R.S
---
---